Welkom bij A-Freelancer!

U zoekt een tijdelijke werkkracht?

U heeft een nieuw project of opent een nieuw filiaal, U wenst tijdelijk extra ondersteuning of er zit simpelweg teveel hooi op het vork.

U heeft moeite een goede extra werkkracht te vinden?

Tijdelijke werkkrachten zijn dikwijls nog student, werklozen of mensen tussen twee jobs in. Net niet wat U zoekt...

U zoekt een tijdelijke werkkracht met...

  • de flexibiliteit van een interimaris
  • de ervaring van een vakman
  • en de inzet van een zelfstandige

... dan heet ik U van harte welkom!

Akkoord